Oproep voor nieuwe leden — wetenschappers (m/v/x) 2020

14/11/2019 door admin

De Jonge Academie werft jaarlijks een tiental nieuwe leden aan. Het merendeel zijn jonge topwetenschappers met een visie over wetenschap die willen bijdragen aan de Jonge Academie. De rest zijn jonge kunstenaars. (Link naar de vacature voor kunstenaars). Hieronder vindt u de volledige vacature voor wetenschappers.

Kandidaat-leden-wetenschappers (m/v/x) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

 

 1. Werking van de Jonge Academie

De Jonge Academie, opgericht in 2013, is een interdisciplinair gezelschap voor wetenschappers en kunstenaars. De leden-wetenschappers komen uit alle mogelijke kennisdisciplines, inclusief medische, ingenieurs-, exacte, sociale en humane wetenschappen.
De Jonge Academie werkt bottom-up: wetenschappers en kunstenaars vinden elkaar in werkgroepen rond thema’s die vanuit de leden zelf worden aangereikt, gekozen en getrokken. Afhankelijk van het onderwerp kan de uitkomst van zo’n werkgroep een evenement, een publicatie (beleidsadviserend standpunt, magazine, boek …), communicatiecampagne of nog iets anders zijn. De Jonge Academie organiseert ook twee keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst, met een publieke activiteit. De leden van de Academie zijn geëngageerd en gaan graag met elkaar in dialoog. Ze hebben een open blik op de maatschappij, koesteren onderzoek en hebben interesse in elkaars domein.

 

2.       Voorwaarden en bepalingen

–          Kandidaten hebben op het ogenblik van aanstelling (1 april) in de regel ten minste drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking). De selectiecommissie bepaalt autonoom of de motivering in de kandidatuur redelijkerwijze in verhouding staat tot de omvang van de overschrijding.

–          De kandidaten zijn op het ogenblik van hun aanstelling voor ten minste 10% als onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit, universitair ziekenhuis en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

–          De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

–          Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling. Een verlenging van de aanstelling is niet mogelijk.

–          De selectie gebeurt op basis van wetenschappelijke excellentie, motivatie en de bijdrage die de kandidaat-nieuwe leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

 

3.       Dossier

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende onderdelen bevatten:

–         Een uitgebreide motivatiebrief, met daarin
· de boodschap dat u kandideert als wetenschapper
· een persoonlijke visie op wetenschap vanuit autobiografisch perspectief
· wat u als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie (belangrijk). Dat omvat rond welke onderwerpen u als lid zou willen werken en welke concrete bijdragen u op dat vlak mogelijk ziet.

–          Een korte, toegankelijke samenvatting van het onderzoeksdomein, voor leken geschreven (idealiter enkele lijntjes, in elk geval niet meer dan een halve pagina)

–          Een curriculum vitae

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Kandideringsdossiers mogen in het Nederlands, in het Engels, of in een combinatie van beide opgesteld zijn. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie (Bert Seghers) op info@jongeacademie.be, ten laatste op donderdag woensdag 18 december 2019 (23:59 Belgische tijd).

 

4. Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden uitgenodigd voor een interview dat zal doorgaan op dinsdag 28 januari 2020. Voor kandidaten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zal een gepaste oplossing worden gezocht.

Niet-geselecteerde kandidaten zullen een beknopte en individuele feedback over hun dossier ontvangen, ten laatste eind april 2020.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

De inauguratie van de nieuwe leden zal doorgaan op vrijdag 20 maart 2020.

 

5. Meer info

info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Een informeel verzoek om meer informatie kunt u richten tot één van de leden. Er gaan ook infosessies door in elk van de universiteitssteden.

· Hasselt: 19 november 2019, 12:00, UHasselt campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal J30A (inschrijven: contacteer Nele.Witters@UHasselt.be)

· Leuven: 21 november 2019, 16:00, KU Leuven, Schapenstraat 34, aula Wolfspoort (inschrijven: contacteer Sylvia.Wenmackers@KULeuven.be)

· Brussel: 22 november 2019, 16:00, VUB, Pleinlaan 5, 4de verdieping, lokaal 4.21 (inschrijven: contacteer dlaoui@vub.be)

· Gent: 26 november 2019, 16:00, KASK, Louis Pasteurlaan 2, Cirque Anatomisch auditorium (inschrijven: contacteer Christophe.Vandeviver@UGent.be)

· Antwerpen: 5 december 2019, 16:00, Stadscampus UAntwerpen, Hof Van Liere, Prentenkabinet (inschrijven: contacteer Alexander.vanNuijs@UAntwerpen.be)

 

Vacature voor kunstenaars

Terug naar de algemene pagina over de selecties