• Identiteit Jonge Academie

    De Jonge Academie verenigt jonge toponderzoekers en –kunstenaars met een eigen kijk op maatschappij, wetenschap, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen tot de publieke beeldvorming over wetenschap en kunst en het debat over wetenschapsbeleid.

    De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars zijn minimum 25 en maximaal 39 jaar oud en hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Kandidaten worden verkozen na een open oproep en dit op basis van een sterk dossier en een uitgesproken motivatie. De Jonge Academie streeft naar een brede vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke en artistieke disciplines.

    De Jonge Academie maakt deel uit van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten en kan werken dankzij een subsidie van de Nationale Loterij.