• Oprichting van de Jonge Academie

  De Jonge Academie is opgericht  op initiatief van prof. dr. Dominique Willems en prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens, binnen de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL). Sinds 2014 wordt zij ook ondersteund door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Zij ontvangt voor haar werking een subsidie van de Nationale Loterij.

  IMG_4910

  België was daarmee het 20ste land dat een Jonge Academie oprichtte. Buurlanden Nederland en Duitsland hebben al meerdere jaren een jonge academie, en bereikten met verschillende succesvolle acties hun regering en schoolgaande jeugd. De Global Young Academy brengt al deze jonge academies samen, steunt landen die een jonge academie willen oprichten, en heeft nu al leden uit België die meewerken aan het onafhankelijk onderzoek van de Global Young Academy.

  IMG_4831

  “België zat absoluut op een gelijkaardig initiatief te wachten,” zegt Dominique Willems. “Jonge onderzoekers hadden tot op het ogenblik van de oprichting van de Jonge Academie geen kanaal waar ze hun visie over het huidige wetenschapsbeleid konden uiten. In het wereldwijde netwerk van Jonge Academies kan dat wel. En vooral: er wordt naar hen geluisterd!” Mede-initiatiefnemer Hilde De Ridder-Symoens, eveneens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België bevestigt dit. “Deze jonge mensen ervaren veel meer het belang van interdisciplinair onderzoek. Zij willen niet meer vastzitten binnen de gewoonten en kennis van hun eigen discipline, maar willen over het muurtje kijken.” Dankzij een subsidie van de Nationale Loterij kan dit langverwachte initiatief dan ook eindelijk van start gaan.

  Dat deze jonge mensen, allemaal jonger dan 40, en volop in de hyperdrukke levensfase van gezin en beginnende carrière, toch tijd willen maken voor extra activiteiten binnen de doelstellingen van de Jonge Academie, is typerend voor hun enthousiasme voor en de nood aan het bestaan van een Jonge Academie.

  De eerste 40 geselecteerde leden werden officieel geïnaugureerd op 29 maart 2013.

  De oprichting werd vormgegeven door de Adviesraad van de Jonge Academie, waarin vertegenwoordigers van de bovenvermelde academiën zetelen. Vandaag wordt de Jonge Academie bestuurd door het Bestuur van de Jonge Academie. Haar werking werd vastgelegd in een huishoudelijk reglement, een selectiereglement en een tuchtreglement (eveneens op de pagina bestuur). De Jonge Academie werkt autonoom binnen de schoot van de KVAB.