Jonge Academie zoekt beleidsmedewerker

25/06/2021 door admin

De KVAB zoekt een 100% of 80% beleidsmedewerker (M/V/X) die de werking van de Jonge Academie zal ondersteunen. Het betreft een contractuele positie van onbepaalde duur, met indiensttreding (in principe) op 1 oktober 2021.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die als KVAB-beleidsmedewerker de Jonge Academie zal ondersteunen, samen en in overleg met een ervaren collega. We werven liefst een enthousiaste en communicatievaardige master aan, met kennis van het onderzoeks- en hogeronderwijslandschap, om de hele Jonge Academie vanuit vogelperspectief mee te coördineren. Dat betekent in de eerste plaats de werkzaamheden en vergaderingen van de JA en haar werkgroepen inhoudelijk voorbereiden, verslaan en opvolgen, maar ook communiceren intern (met voorzitters, werkgroeptrekkers, leden) en extern (netwerken met partnerorganisaties zoals FWO, VLIR, Dep. EWI en de universiteiten).

 

De Jonge Academie steunt op het engagement en initiatief van haar verkozen leden, die projectmatig in werkgroepen werken aan de realisatie van hun creatieve ideeën. De impactzoekende projecten situeren zich in wetenschapsbeleid, wetenschapscommunicatie, interdisciplinariteit (ook tussen wetenschap en kunst) en op het gebied van internationalisering. De formats variëren van standpunten en events (online of in Brussel) tot prijsuitreikingen met voorbereidende jurywerking en overleg met beleidsverantwoordelijken. Anno 2021 wordt gewerkt aan o.a. het implementeren van het educatief spel Expeditie Moendoes in alle lagere scholen in Vlaanderen, het samenbrengen van verschillende actoren om een gedeelde visie en praktijk te ontwikkelen omtrent socio-culturele diversiteit in het hoger onderwijs, het publiceren van een adviesrapport over het betrekken van stakeholders in onderzoek, en lopen er verschillende werkgroepen rond de thema’s duurzaamheid, open science, het kunstenaarsstatuut, artistiek onderzoek, wetenschapsjournalistiek, wetenschap in de media, gender in academia, de expo OVERLAP, het jaarlijkse magazine Maja, etc.

 

 

Vacaturebericht met sollicitatie-instructies

Deze vacature op de VDAB-website