Oproep voor nieuwe leden — wetenschappers (m/v/x) 2022

14/11/2020 door admin

De Jonge Academie werft jaarlijks een tiental nieuwe leden aan. Het merendeel zijn jonge topwetenschappers met een visie over wetenschap die willen bijdragen aan de Jonge Academie. De anderen zijn jonge kunstenaars. (Link naar de vacature voor kunstenaars). Hieronder vindt u de volledige vacature voor wetenschappers.

Kandidaat-leden-wetenschappers (m/v/x) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

 

 1. Werking van de Jonge Academie

De Jonge Academie, opgericht in 2013, is een interdisciplinair gezelschap voor wetenschappers en kunstenaars. De leden-wetenschappers komen uit alle mogelijke kennisdisciplines, inclusief medische, ingenieurs-, exacte, sociale en humane wetenschappen.
De Jonge Academie werkt bottom-up: wetenschappers en kunstenaars vinden elkaar in werkgroepen rond thema’s die vanuit de leden zelf worden aangereikt, gekozen en getrokken. Afhankelijk van het onderwerp kan de uitkomst van zo’n werkgroep een evenement, een publicatie (beleidsadviserend standpunt, magazine, boek …), communicatiecampagne of nog iets anders zijn. De Jonge Academie organiseert ook twee keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst, met een publieke activiteit. De leden van de Academie zijn geëngageerd en gaan graag met elkaar in dialoog. Ze hebben een open blik op de maatschappij, koesteren onderzoek en hebben interesse in elkaars domein.

 

2.       Voorwaarden en bepalingen

–          Kandidaten hebben op het ogenblik van aanstelling (1 april) in de regel ten minste drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van zorgplichten, moederschapsrust, carrièreonderbreking of taalbeheersing). De selectiecommissie bepaalt autonoom of de motivering in de kandidatuur redelijkerwijze in verhouding staat tot de omvang van de overschrijding. Onderschrijdingen (jonger dan 3 jaar na doctoraatsverdediging op 1 april) worden normaliter niet aanvaard.

–          De kandidaten zijn op het ogenblik van hun aanstelling voor ten minste 10% als onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit, universitair ziekenhuis en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

–          De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

–          De selectie gebeurt op basis van wetenschappelijke excellentie, motivatie en de bijdrage die  kandidaat-leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

–          Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling.

 

3.       Dossier

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende onderdelen bevatten:

–         Een uitgebreide motivatiebrief, met daarin
· de boodschap dat u kandideert als wetenschapper
· een persoonlijke visie op wetenschap vanuit autobiografisch perspectief
· wat u als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie (belangrijk). Dat omvat rond welke onderwerpen u als lid zou willen werken en welke concrete bijdragen u op dat vlak mogelijk ziet.

–          Een korte, toegankelijke samenvatting van het onderzoeksdomein, begrijpelijk voor collega’s uit andere domeinen en voor kunstenaars (idealiter enkele lijntjes, in elk geval niet meer dan een halve pagina)

–          Een curriculum vitae

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Kandideringsdossiers mogen in het Nederlands, in het Engels, of in een combinatie van beide opgesteld zijn. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie op info@jongeacademie.be, ten laatste op vrijdag 17 december 2021 (23:59 Belgische tijd). Ten laatste op 22 december krijgt u een ontvangstbevestiging — zoniet, gelieve te informeren of de kandidatuur werd ontvangen.

 

4. Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden uitgenodigd voor een interview dat zal doorgaan op woensdag 16 februari 2022.

Niet-geselecteerde kandidaten zullen een beknopte feedback over hun dossier ontvangen.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

 

5. Meer info

info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Een informeel verzoek om meer informatie kunt u richten tot één van de leden.

In de vijf universiteitssteden worden infosessies georganiseerd over de Jonge Academie en deze oproep (telkens met receptie of broodjeslunch)

· Leuven: maandag 22 november 2021, 16u—18u | online (opname)

· Hasselt: maandag 29 november 2021, 12u—13u30 | Lokaal E139, gebouw D, Agoralaan, Diepenbeek (inschrijven)

· Antwerpen: maandag 29 november 2021, 17u—18u | Korte Zaal, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Blindestraat 35, Antwerpen (mail Nicolas.Baeyens@ap.be)

· Gent: woensdag 1 december 2021, 16u—18u | online (inschrijven)

· Brussel: vrijdag 3 december 2021, 16u—17u30 | Promotiezaal, Gebouw D, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, Brussel (inschrijven)

Nog meer lezen over de Jonge Academie? Jaarverslag 2019-2020.

 

Vacature voor kunstenaars

Terug naar de algemene pagina over de selecties