• Adviesraad voor de Jonge Academie

  De Adviesraad van de Jonge Academie in de schoot van de KVAB begeleidde de opstart van de JA en selecteerde de eerste leden begin 2013.

  Sinds 2018 bestaat deze raad uit academieleden van de KVAB, KAGB en KANTL en alumni van de JA:

  •  Christoffel Waelkens en Sabine Van Huffel (namens KVAB, Klasse Natuurwetenschappen)
  •  Ann Buysse en Johan Wagemans (namens KVAB, Klasse Menswetenschappen)
  •  Luc Van Hove en Anne-Marie van Kerckhoven (namens KVAB, Klasse Kunsten)
  •  Joos Vandewalle en Tine Baelmans (namens KVAB, Klasse Technische Wetenschappen)
  •  Greet Ieven en Peter Bols (namens KAGB)
  •  Willy Vandeweghe en Frank Willaert (namens KANTL)
  •  Korneel Rabaey en Lies Geris (alumni van de Jonge Academie)
  •  Dominique Willems en Hilde Symoens, initiatiefnemers voor de oprichting van de JA binnen KVAB

  Daarnaast nemen ook ambtshalve Sylvia Wenmackers en Vincent Ginis (voorzitters Jonge Academie), Freddy Dumortier (vast secretaris KVAB) en Bert Seghers (beleidsmedewerker KVAB, secretaris Jonge Academie) deel aan de vergaderingen van de Adviesraad.

  Vanaf 2019 treden Joos Vandewalle en Sabine Van Huffel op als voorzitters van de Adviesraad van de Jonge Academie.