JA ondertekent open brief van Europese wetenschappers

17/02/2017 door admin

Wetenschappelijke organisaties in Europa schreven een open brief die bezorgdheid uit over de regering van Donald Trump, voor haar beperkingen op de open uitwisseling van mensen en ideeën. De Jonge Academie schaart zich achter deze boodschap en ondertekende de brief.

De politici van Europa hebben een open brief gekregen van 46 vooraanstaande wetenschappelijke organisaties. Zij vragen aandacht voor de negatieve impact van de beleidsheroriëntatie onder president Donald Trump en zijn regering op toekomstige wetenschappelijke vooruitgang.

De brief roept de Europese politieke en wetenschappelijke gemeenschappen op om nauw samen te werken met hun tegenhangers in de Amerikaanse administratie om het globale wetenschappelijke systeem, gebaseerd op de open uitwisseling van mensen en ideeën, in stand te houden.

De ondertekenaars zien verschuivingen in beleidsorëntatie van de nieuwe Amerikaanse regering die op gespannen voet staan met de hoekstenen van het wetenschappelijke proces: (1) het beperken van immigratie uit bepaalde landen, (2) het beperken van de communicatie door overheidswetenschappers, en (3) het hechten van geloofwaardigheid aan onbewezen beweringen op gebieden zoals klimaatverandering of de veiligheid van vaccins.

In de afgelopen jaren hebben verenigingen van wetenschappers over de hele wereld samengewerkt om de nadruk te leggen op het belang van onafhankelijk wetenschappelijk advies en op de publieke steun voor onafhankelijk onderzoek op lange termijn.

Dr. Peter Tindemans, secretaris-generaal EuroScience: “Het is bemoedigend om de brede steun te zien die onze open brief aan de Europese regeringen en de Europese Commissie heeft gekregen. We staan stevig achter de principes en waarden van de wetenschap, die aan de basis liggen van het wereldwijde wetenschapssysteem. Europese academies, wetenschappelijke verenigingen, universiteiten, onderzoeksfinancierende en –uitvoerende instellingen zijn enthousiast om de sterke samenwerking met Amerikaanse wetenschappers te behouden.”

De brief (hieronder de volledige tekst) werd gestuurd naar de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de EU-commissaris voor Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas, evenals de premiers en ministers die verantwoordelijk zijn voor wetenschap van alle EU-lidstaten en die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Servië.

ALLEA (ALL European Academies) tekende deze open brief, mede in naam van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ook de Jonge Academie tekende de open brief.

 

Open letter (original, English)

Open brief (vertaling, Nederlands)

PERSBERICHT