Nieuwe leden 2021-2026

11/02/2021 door admin

De Jonge Academie verkoos tien nieuwe leden. Kurt Bertels, Chris Burtin, Kim De Veirman, Céline Gillebert, Loes Meeussen, Lara Pivodic, Christina Stuhlberger, Lieke van Deinsen, Sandra Van Puyvelde en Barbora Wouters zijn lid tot 2026. Ze worden geïnaugureerd tijdens een online publieksevent op 26 maart.

Kurt Bertels (KU Leuven – LUCA School of Arts Campus Lemmens) is saxofonist en onderzoekt de negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse saxofoonpraktijk. Voor deze geïnformeerde uitvoeringspraktijk gebruikt hij historische instrumenten, geluidsopnames, manuscripten en instrumentenmethoden. Binnen de saxologie leidt zijn onderzoek naar nieuwe perspectieven voor de saxofoonpraktijk, de (Belgische) saxofoongeschiedenis en de rol van opdrachtwerken in de saxofooncultuur.

Chris Burtin (UHasselt) onderzoekt het belang van fitheid en beweeggedrag bij patiënten met ernstige longaandoeningen zoals COPD en longkanker. Hij gaat na welke revalidatie-interventies kunnen leiden tot de meest optimale verbetering van levenskwaliteit, symptomen en morbiditeit bij deze patiënten, op korte en lange termijn.

Kim De Veirman (VUB) is biomedicus en onderzoekt nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met hematologische kankers. Met behulp van nanobodies, kleine eiwitten die voorkomen in het bloed van kameelachtigen, en immuuntherapie (o.a. CAR-T-celtherapie) probeert ze de residuele kankercellen te bestrijden. Haar focus ligt op translationeel kankeronderzoek, met als doel de diagnose en behandeling van hematologische kankers te verbeteren.

Céline Gillebert (KU Leuven) onderzoekt de neuropsychologische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsels. Die leiden niet alleen tot verlammingsverschijnselen of gezichtsverlies, maar ook tot veranderingen in de cognitie, het gedrag en de persoonlijkheid. Om deze stoornissen beter te begrijpen en de impact ervan op het dagelijkse leven te minimaliseren, ontwikkelt ze samen met haar team geavanceerde meetinstrumenten en revalidatieprotocollen.

Loes Meeussen (KU Leuven & Thomas More) onderzoekt sociaal-psychologische processen van ongelijkheid: enerzijds ongelijkheid in werk- en familierollen van mannen en vrouwen, anderzijds ongelijkheid in cultureel diverse organisaties en scholen. Hoe gaan mensen om met stereotypen die over hun groep bestaan? En wat kenmerkt inclusieve contexten waarin iedereen optimaal kan functioneren?

Lara Pivodic (VUB) onderzoekt vanuit internationaal perspectief hoe gezondheidszorg en het maatschappelijk beleid daaromtrent kunnen bijdragen tot een goede laatste levensfase en een goede dood voor ouderen. Met onderzoeksmethodes uit de medische en sociale wetenschappen bestudeert ze de laatste levensjaren en -maanden van ouderen uit verschillende landen en evalueert ze de effecten van palliatievezorgprogramma’s voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Christina Stuhlberger (KU Leuven – LUCA School of Arts) is een documentaire- en filmmaker met bijzondere interesse in de poëzie van uitwisseling in cinema. Ze onderzoekt het documentaire-interview als filmische strategie om gelijkheid te onderhandelen en uitdrukking te geven aan ethische beschouwingen.

Lieke van Deinsen (KU Leuven) onderzoekt de beeldvorming van geleerden en schrijvers vanuit interdisciplinair perspectief. Specifiek kijkt zij naar de worsteling van vroegmoderne vrouwelijke intellectuelen om te beantwoorden aan het (overwegend mannelijke) ideaalbeeld van geleerdheid. Uit analyse van hun visuele en tekstuele portretten blijkt hoe deze vrouwen alternatieve rolmodellen introduceerden. Haar onderzoek levert zo een historische bijdrage aan het actuele diversiteitsdebat.

Sandra Van Puyvelde (UAntwerpen & University of Cambridge) onderzoekt de evolutie van bacteriën, en meer specifiek de ziekteverwekkers Salmonella en Escherichia coli. Ze bestudeert zowel het effect van evolutie op het type infecties dat deze bacteriën veroorzaken, hoe ze zich verspreiden en hoe ze resistent worden aan antibiotica. Hiervoor combineert ze methoden uit de bio-informatica en moleculaire microbiologie.

Barbora Wouters (VUB) is onderzoeksprofessor in de geoarcheologie. Ze specialiseert zich in de microscopische studie van (vroeg)middeleeuwse steden in de Lage Landen en Vikingsteden in Scandinavië. Daartoe combineert ze methoden uit de archeologie en bodemkunde. Daarnaast zet ze zich in voor publieksarcheologie via o.a. het tijdschrift Ex situ, alsook voor gelijke kansen binnen de archeologische en academische sector.

 

Dit bericht in PDF