Nieuwe leden 2020-2025

10/02/2020 door admin

De Jonge Academie verkoos twaalf nieuwe leden. Nicolas Baeyens, Sophie de Buyl, Tine Destrooper, Caroline Masquillier, Arne Smeets, Kevin Trappeniers, Laura Vandenbosch, Roosmarijn Vandenbroucke, Joris Vandendriessche, Sammy Verbruggen, Bert Vercnocke en Sarah Verhulst zijn lid tot 2025.

Hun inauguratie in het Paleis der Academiën in Brussel, die eerst gepland was op 20 maart 2020 werd geannuleerd, ondertussen werd een virtuele inauguratie gecreëerd: ieder lid stelt zich kort aan u voor in de video van 3 minuten.

Nicolas Baeyens (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) onderzoekt als beeldend kunstenaar de identiteit en de cyclische transformeerbaarheid van een kunstwerk. Hij stelt het materiële karakter van een kunstwerk in vraag door het te bekijken als een falsifieerbare drager van een immateriële boodschap die gevormd en hervormd wordt door de herinnering van de toeschouwer.

Sophie de Buyl (VUB) onderzoekt de dynamica en voorspelbaarheid van biologische netwerken op verschillende schalen. Samen met haar team probeert ze functionele structuren te identificeren in biologische netwerken, door modellen op te stellen op basis van grote hoeveelheden gegevens. Daarvoor gebruikt ze niet-lineaire dynamische systemen, statistische fysica en informatietheorie.

Tine Destrooper (UGent) onderzoekt hoe maatschappijen kunnen omgaan met de erfenis van gewelddadig conflict en grootschalige mensenrechtenschendingen, en kijkt specifiek naar de vraag welke rol slachtoffers kunnen spelen in het opzetten van tribunalen, waarheidscommissies en andere mechanismen om een terugkeer van het conflict te vermijden.

Caroline Masquillier (UAntwerpen) bestudeert de HIV-epidemie in Zuid-Afrika en België vanuit sociologisch perspectief. Zo analyseerde ze hoe gemeenschapsgebaseerde steun kan bijdragen aan de zorg voor mensen die leven met HIV. Ze richtte het creatieve wetenschapscommunicatieplatform Field op, waarbinnen ze werkte aan een tentoonstelling en documentaire over haar onderzoek.

 

Arne Smeets (KU Leuven, Radboud Universiteit Nijmegen) doet onderzoek naar fundamentele wiskundige structuren, op het kruispunt van algebra, meetkunde, en getaltheorie. Diophantische problemen zijn vaak eenvoudig te formuleren, maar om ze op te lossen is de ontwikkeling van nieuw, modern wiskundig gereedschap nodig, met behulp van recente inzichten uit de aritmetische meetkunde.

Kunstenaar Kevin Trappeniers maakt beeldend en fysiek werk tussen theater en beeldende kunst, met vooraf langere onderzoeksperiodes. Hij beweegt zich vrij tussen verschillende kunstdisciplines en mengt ze onderling in theater en de publieke ruimte. Zijn werk focust op menselijke aan- en afwezigheid, identiteit en ruimtelijkheid, en intermenselijke verbindingen in onze huidige samenleving.

Laura Vandenbosch (KU Leuven) onderzoekt de dynamiek van media-socialisatie in het welzijn van adolescenten. Met interdisciplinair perspectief en een breed spectrum aan onderzoeksmethoden probeert ze te begrijpen hoe entertainment- en socialemedia-inhouden een rol spelen bij jongeren op vlak van depressieve symptomen, studiekeuze, lichaamsbeeld en prestatiedruk.

Roosmarijn Vandenbroucke (UGent en VIB) onderzoekt hoe de communicatie tussen lichaam en hersenen gebeurt in gezonde omstandigheden en in hersenaandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson, met als doel nieuwe behandelings-strategieën te identificeren. Vanuit haar kennis van de bloedhersenbarrière bestudeert ze met haar team nieuwe methoden om medicijnen efficiënter tot in de hersenen te brengen.

 

 

Joris Vandendriessche (KU Leuven) onderzoekt als medisch en wetenschapshistoricus de totstandkoming en verspreiding van kennis. Wie had toegang tot kennis in het verleden? Hoe gingen wetenschappers met elkaars werk om? Met zijn historische kijk op publicatiecultuur en de relatie tussen religie, ideologie en wetenschap sinds de 19de eeuw reflecteert hij op het wetenschappelijke bedrijf vandaag.

Sammy Verbruggen (UAntwerpen) onderzoekt als bio-ingenieur in de katalytische technologie hoe zonlicht rechtstreeks gebruikt kan worden in verschillende milieu- en energietoepassingen. Via een multidisciplinaire benadering zet hij fundamenteel onderzoek naar lichtgevoelige nanopartikels om in concrete toepassingen voor luchtzuivering, waterstofproductie, sensoren en zelfreinigende materialen.

Bert Vercnocke (KU Leuven) is op zoek naar de bouwstenen van het universum. Als theoretisch natuurkundige bestudeert hij met zijn team zwarte gaten en kosmologie binnen de snaartheorie. Hij linkt theoretische voorspellingen die Einsteins relativiteitstheorie uitbreiden aan de nieuwste observaties met o.a. zwaartekrachtgolven.

Sarah Verhulst (UGent) doet als ingenieur elektronica en akoestiek interdisciplinair onderzoek naar de mechanische en neurale basis van het menselijk gehoor (en -schade). Ze ontwikkelt innovatieve technologieën rond gehoor, spraakverstaan en akoestiek, zoals snelle diagnostische tests voor gehoorschade en algoritmen voor de hoorapparaten en hearables van de toekomst.

 

 

Dit bericht in PDF