Nieuwe leden 2019-2024

15/02/2019 door admin

De Jonge Academie verkoos elf nieuwe leden! Rose Bruffaerts, Didier Caluwaerts, Lars De Laet, Dave De ruysscher, Marjan Doom, Lynda Grine, Kris Myny, Michelle Plusquin, Beatrijs Vanacker, Christophe Vandeviver en Bart Vermang zijn lid tot 2024.

Ze worden geïnaugureerd op 12 maart 2019 in het Paleis der Academiën in Brussel.

Rose Bruffaerts (KU Leuven, UZ Leuven) onderzoekt als neurowetenschapper en neuroloog hoe gezonde mensen en mensen met neurologische ziektes taal verwerken: hoe zit ons mentale woordenboek verankerd in onze hersenen? Waar kan het mis lopen? Haar onderzoek wil de diagnostiek van taalstoornissen verbeteren dankzij nieuwe inzichten, verworven uit de combinatie van neurolinguïstiek en geavanceerde wiskundige methodes.

Didier Caluwaerts (VUB) onderzoekt of democratische innovaties een antwoord kunnen bieden op de crisis van de democratie. Meer specifiek focust hij op de vraag hoe burgerfora democratische legitimiteit kunnen genereren, en democratische myopie (kortzichtigheid) kunnen overkomen. Hij is ook één van de grondleggers van de G1000 Burgertop.

Lars De Laet (VUB) is burgerlijk ingenieur-architect en onderzoekt materiaalzuinige constructies voor duurzame architectuur en infrastructuur. Met zijn team ontwikkelt hij digitale ontwerptools en robotische fabricagemethoden om gebouwen, bruggen en tenten zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast ontwikkelt Lars met een interdisciplinair team biologische bouwmaterialen die ze zelf kweken en die het ontginnen van natuurlijke grondstoffen vermijden.

Dave De ruysscher (VUB, Tilburg University) onderzoekt de verhouding tussen recht, handel en economie in het verleden. Hij besteedt veel aandacht aan gedetailleerd bronnenonderzoek en een empirische benadering. Zijn belangstelling gaat daarnaast uit naar interdisciplinariteit en wetenschapsbeleid, waaronder open science/open access.

Marjan Doom (UGent) verrichtte als dierenarts onderzoek op de anatomie van het bloedvatenstelsel. Vandaag exploreert ze als directeur van het Gents Universiteitsmuseum de taal tussen wetenschap, kunst en samenleving. Als curator zoekt ze de dialoog met kunstenaars op. Ze wil bezoekers de schoonheid van het wetenschappelijk proces laten ervaren in al zijn kwetsbaarheid en menselijkheid. Haar tentoonstellingen onderschrijven in die zin ook de kracht van het wetenschappelijk denken.

Lynda Grine (UGent, UZ Gent) is biochemicus en onderzoekt dermatologische aandoeningen, waaronder psoriasis. Zo is ze dagelijks bezig met hoe we vandaag precisie- en gepersonaliseerde geneeskunde kunnen toepassen in de dermatologie, bijvoorbeeld door het gebruik van biomerkers. Ze is gepassioneerd door wetenschapscommunicatie in alle gedaanten.

Kris Myny (imec) doet onderzoek naar flinterdunne en plooibare elektronische schakelingen gebaseerd op dunnefilm-elektronica, die onzichtbaar geïntegreerd kunnen worden in alledaagse objecten zoals slimme speelkaarten. Het Internet-der-Dingen is een belangrijk toepassingsveld, maar ook oprolbare beeldschermen, slimme interactieve oppervlakken en de fascinerende wereld van virtual en augmented reality zullen revolutionair gebruik maken van dunnefilm-elektronica.

Michelle Plusquin (UHasselt) onderzoekt als epidemiologe de interactie tussen genen en omgeving vanaf de conceptie. Kleine moleculaire aanpassingen vroeg in het leven — van levensstijl tot verontreinigende stoffen — kunnen immers het risico op ziektes later in het leven mee bepalen.

Beatrijs Vanacker (KU Leuven) onderzoekt de wisselwerking tussen culturele identiteitsvorming, autoriteitsconstructie en literatuur in de vroegmoderne periode. Ze gebruikt inzichten uit de vertaalwetenschap en discoursanalyse om literatuur- en cultuurgeschiedenis te bestuderen vanuit een dynamisch perspectief, met oog voor grensgebieden en meertaligheid.

Christophe Vandeviver (UGent en Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) onderzoekt hoe en waar crimineel gedrag gepleegd wordt en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om criminaliteit te voorkomen, met focus op spreiding van criminaliteit en criminaliteitscontrole in tijd en ruimte. Hij combineert daartoe kennis en methoden uit de criminologie, geografie, gedragsecologie en gezondheidswetenschappen.

Bart Vermang (UHasselt, imec, EnergyVille) onderzoekt hernieuwbare energie, meer bepaald fotovoltaïsche zonne-energie, met een focus op technologische innovatie in materialen, zonnecel-architecturen en applicaties. Hij is gepassioneerd om het publiek en beleid te informeren over energie, duurzaamheid en de razendsnelle technologische vooruitgang in dit kennisdomein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht in PDF