Nieuwe leden 2018-2023

27/01/2018 door admin

De Jonge Academie verkoos twaalf nieuwe leden!

Alexander van Nuijs, Amr Ryad, Birgit Van Puymbroeck, Damya Laoui, Heleen Dewitte, Jozefien De Leersnyder, Koen Dries, Lendert Gelens, Lies Lahousse, Nele Wynants, Orhan Agirdag en Silvana Mandolessi zijn lid tot 2023.

Ze worden geïnaugureerd op 6 februari 2018.

Orhan Agirdag

Orhan Agirdag (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) onderzoekt wat er in het onderwijs en met de leraren(opleiding) gebeurt onder invloed van maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit, meertaligheid en digitalisering. Hierbij combineert hij inzichten van sociologie, pedagogiek en linguïstiek.

Jozefien De Leersnyder

Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) onderzoekt psychologische processen tijdens migratie en intercultureel contact. Daarbij focust ze op emoties omdat deze de betekenissen weerspiegelen die we aan de wereld geven en daarom onbewuste dragers zijn van cultuur. Vanuit cultureel-psychologisch perspectief denkt ze kritisch na (en geeft ze les) over het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs, psychotherapie en de bredere samenleving.

Heleen Dewitte

Heleen Dewitte (UGent en VUB) doet interdisciplinair onderzoek naar nieuwe vormen van kankerimmuuntherapie. Zo ontwikkelt ze nano- en micropartikels die het afweersysteem van patiënten (opnieuw) moeten wakker schudden in de strijd tegen kanker. Naast haar passies voor wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs zet ze zich ook in als communicator om wetenschap dichter bij het grote publiek te brengen.

Koen Dries

Koen Dries (Koninklijk Conservatorium Brussel) is dirigent, saxofonist en artistiek onderzoeker. Zijn artistieke praktijk en onderzoek willen de fysieke en mentale handelingen van kunstenaars en luisteraars (zoals het blazen op een blaasinstrument of het bouwen van een muzikale zin) betekenisvol beschrijven, om het communiceren over de techniek te bevorderen en de impact van een artistieke uitvoering te vergroten.

Lendert Gelens

Hoe cellen groeien, delen en bewegen is een vraag die centraal staat in de embryonale ontwikkeling van een enkele cel tot een heel organisme, alsook in de studie van kanker. Lendert Gelens (KU Leuven) combineert zijn achtergrond als fysicus en ingenieur met biologische experimenten om te begrijpen hoe de complexe interactie van genen, eiwitten en hun omgeving de celdeling controleren.

Lies Lahousse

Lies Lahousse (UGent) is docent rationeel geneesmiddelengebruik. Als apotheker en epidemiologe onderzoekt zij het veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen in de bevolking. Haar focus ligt op therapietrouw en therapie op maat voor patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Haar werk ondersteunt de kwaliteit van farmaceutische zorg.

Damya Laoui

Damya Laoui (VUB en VIB) is bio-ingenieur en onderzoekt de mechanismen waarmee bepaalde immuuncellen kankerprogressie beïnvloeden. Deze cellen of de moleculen die ze produceren kunnen dan gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van nieuwe (combinatie-) immuuntherapieën. Zo ontwikkelde Damya’s team een anti-kankervaccin gebaseerd op lichaamseigen tumor-afgeleide cellen.

Silvana Mandolessi

Silvana Mandolessi (KU Leuven) onderzoekt hoe de digitale cultuur de constructie van collectief geheugen verandert. Vanuit een cultureel, interdisciplinair perspectief bestudeert ze het symbolisch gevormde collectief geheugen van de gedwongen verdwijningen in Latijns Amerika, van de jaren ‘70 tot de huidige situatie.

Amr Ryad

Umar Ryad (KU Leuven) onderzoekt als hoogleraar Arabistiek en Islamkunde de moderne islamitische intellectuele en religieuze geschiedenis, de dynamiek van netwerken van islamitische hervormers en pan-islamitische bewegingen, de Arabische encounters met het oriëntalisme, en de missing links binnen de politieke, religieus-culturele en intellectuele wisselwerking tussen de islamwereld en Europa in de vroegmoderne en moderne tijd.

Birgit Van Puymbroeck

Birgit Van Puymbroeck (UGent) onderzoekt Engelse literatuur. Ze wil nagaan hoe literatuur en literatuurkritiek beïnvloed werden door de opkomst van de radio in de jaren 1920 en 1930. Daartoe gebruikt ze inzichten uit de literatuurwetenschap, mediastudies en geluidsstudies. Naast literatuurwetenschapper is ze editor van het Journal of Diversity and Gender Studies.

Alexander van Nuijs

Alexander van Nuijs (UAntwerpen) is een farmaceutisch wetenschapper, gespecialiseerd in bioanalyse en forensische toxicologie. Hij onderzoekt of het rioolwater van een gemeente of een stad waardevolle informatie bevat over verschillende facetten van de gezondheidsstatus van bevolkingen, zoals hun levensstijl of geneesmiddelengebruik.

Nele Wynants

Nele Wynants (UAntwerpen en ULB) onderzoekt als kunstwetenschapper de wisselwerking tussen theater, wetenschap en visuele media. Hoe populariseerde theater wetenschap en technologie, vroeger en nu? Ze is hoofdredactrice van FORUM+ en zo ook betrokken bij het onderzoek in de kunsten aan verschillende Vlaamse kunsthogescholen.