Nieuwe leden 2017-2022

05/03/2017 door admin

De Jonge Academie verkoos begin 2017 tien nieuwe leden: 8 wetenschappers en 2 kunstenaars.

 

De inauguratie van de nieuwe leden vond plaats op 16 maart 2017.

Camilla Bork

Musiceren en luisteren heeft altijd iets te doen met onze identiteit, met de vraag wie we zijn. Als musicologe en violiste onderzoekt Camilla Bork (KU Leuven) hoe we deze identiteit construeren en welke muzikale praktijken en media hierbij van belang zijn – vooral in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.

 

Elke Cloots

Elke Cloots (UHasselt) doet onderzoek naar de rol die de nationale en constitutionele identiteit van de EU-lidstaten speelt in het nationaal en Europees recht. Ze maakt daarbij gebruik van inzichten uit de rechts- en politieke filosofie en uit de rechtsgeschiedenis.

 

Vincent Ginis

Vincent Ginis (VUB en Harvard) onderzoekt de interactie tussen licht en materie, met fascinerende toepassingen zoals onzichtbaarheid, draadloze energieoverdracht en motoren op nanoschaal die worden aangedreven door lichtstralen. Daarnaast heeft Vincent expertise in de didactiek van wetenschappen en vernieuwingen in STEM-onderwijs.

 

Lodewijk Heylen

Lodewijk Heylen (PXL en UHasselt) is als contextueel kunstenaar actief in de stedelijke ruimte met in situ installaties, organisatie- en onderzoeksprojecten van lange duur en artistieke interventies. Met zijn werk poogt hij de complexiteit van het menselijke bestaan weer te geven en te vatten.

Athar Jaber

Athar Jaber (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen) is als beeldend kunstenaar gespecialiseerd in de subtractieve methode van steenbeeldhouwen, in het bijzonder marmerbewerking. Voorkomende thema’s in zijn onderzoek en praktijk: menselijke conditie, identiteit, geweld, entropie. Hij voert onderzoek naar aspecten van geweld binnen de beeldhouwkundige praktijk en de relatie tot menselijk en natuurkundig geweld.

 

Kevin Smets

Kevin Smets (VUB en UAntwerpen) specialiseert in media en beeldcultuur en heeft een bijzondere interesse in de manier waarop die zich verhouden tot migratie, diversiteit en conflict. Hij focust vooral op het Midden-Oosten en voert momenteel onderzoek naar vluchtelingen.

 

Sofie Verbrugge

Sofie Verbrugge (UGent en imec) is ingenieur computerwetenschappen gespecialiseerd in techno-economische analyse. Ze ontwikkelt modellen die toelaten kosten en mogelijkheden van verschillende ICT-oplossingen tegen elkaar af te wegen en de impact ervan op de relatie tussen de betrokken spelers beter te begrijpen. Dat heeft een brede waaier aan toepassingsgebieden waaronder slimme mobiliteit, slimme steden, slimme zorg en slimme fabrieksomgevingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrien Verveckken

Katrien Verveckken (KU Leuven) onderzoekt hoe sprekers een ‘hoeveelheid’ uitdrukken, alsook de rol die metaforen en de specifieke context hierbij spelen. Ze bestudeert in welke mate de kwantificerende constructies in het Spaans verschillen van die in het Nederlands, Engels en Frans om knelpunten voor taalleerders aan het licht te brengen.

 

Sylvia Wenmackers

Sylvia Wenmackers (KU Leuven) is als wetenschapsfilosoof en fysicus gespecialiseerd in de grondslagen van waarschijnlijkheid en fysica. Ze onderzoekt alternatieve axiomatisaties voor de kansrekening, waarin ruimte is voor oneindig kleine kansen die toch niet nul zijn, en de vraag of determinisme modelafhankelijk is. Verder is ze geboeid door paradoxen en de parallellen tussen kunst en wetenschap.

 

Nele Witters

Als men weet dat verontreiniging één van de belangrijkste oorzaken is van gezondheidsrisico’s, en dat natuur ons meerdere diensten levert naast sanering, zoals stapstenen voor biodiversiteit, en als men weet dat overheden worden geconfronteerd met budgettaire beperkingen, dan is een natuurgebaseerd strategisch antwoord op bodem- en luchtverontreiniging niet alleen noodzakelijk maar common sense. Nele Witters (UHasselt) bestudeert vanuit haar achtergrond als econome en met een doctoraat in de Wetenschappen deze topic op een interdisciplinaire wijze.

 .