Samenwerking met de Nationale Loterij

29/12/2017 door admin

De Jonge Academie onderhoudt sinds haar oprichting in 2013 een duurzame samenwerking met de Nationale Loterij. Haar leden en haar moederacademie KVAB zijn de Loterij dankbaar voor haar jaarlijkse subsidie, die getuigt van het filantropisch engagement van de Nationale Loterij, gedreven door maatschappelijke waarden.

De Jonge Academie ziet het partnerschap tussen de Nationale Loterij en de Jonge Academie als een goede match van twee organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is ons project ‘Citizen Science’ (2014-2016). Dat werd niet alleen afgerond is met een standpunt, maar hiervoor werd samen met Eos ook het blijvend platform “Iedereen wetenschapper” gecreëerd. Zo komen de inkomsten van de Loterij terug de burgers ten goede. Ook onze plannen rond het educatieve spel Expeditie Moendoes hebben als doelstelling om wetenschap bij een ruimer en jeugdig publiek te brengen. Hier zullen we een educatief spel, gecreëerd door De Jonge Akademie van Nederland, samen met hen omzetten naar een digitaal game. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het potentieel om kansengroepen bij wetenschap te betrekken via dit spel. Net als de Loterij is sociale inclusie erg belangrijk voor de Jonge Academie: iedereen telt mee. Tot slot is de Jonge Academie, zoals de Loterij, ook een organisatie die zelf kansen creëert, door te werken aan het beleid en de context waarin jonge mensen aan een wetenschappelijke carrière beginnen. Veel jonge wetenschappers haken vandaag de dag af. De Jonge Academie probeert hier barrières weg te halen, om zo meer jonge mensen te stimuleren om te bouwen aan nieuwe wetenschap, voor de samenleving van morgen.

De Jonge Academie is er zich van bewust dat haar financiering grotendeels te danken is aan de talrijke spelers van de Nationale Loterij en engageert zich daarom expliciet om hen duidelijk te maken welke acties konden gerealiseerd worden dankzij hun steun. Daarom vermeldt de Jonge Academie in haar communicatie dat zij de steun van de Nationale Loterij geniet.

Meer over het sponsorings- en subsidiebeleid van de Nationale Loterij