Klara: New Minds on the Block

Het programma “Trio: New minds on the block” met jonge Vlaamse onderzoekers was het resultaat van een samenwerking van Klara, Werner Trio en de Jonge Academie.

Het programma liep tijdens opeenvolgende zaterdagen in september-oktober 2016 en september-oktober 2017. De thema's die aan bod kwamen waren:  Wat is de mens?, Hoe doet de mens kennis op?, Hoe ziet onze biotoop eruit?, Hoe drukt de mens zich uit?, He ziet de toekomst van de mens en zijn biotoop er uit?.