• Standpunt Citizen Science

  21 april 2016

  Het Standpunt "Citizen Science in Vlaanderen" Download Standpunt (Nederlands) Download Standpunt (Engels) U wil graag een papieren versie van het standpunt ontvangen? Mail naar info@jongeacademie.be.   De portaalsite www.iedereenwetenschapper.be Samen met Eos lanceerde de Jonge Academie een platform voor Citizen Science…

 • Standpunt 'Interdisciplinair onderzoek in Vlaanderen'

  21 april 2015

  De Jonge Academie wil niet pleiten voor meer interdisciplinair onderzoek. Wel legt zij in haar standpunt enkele uitdagingen bloot waarmee vooral (jonge) interdisciplinaire onderzoekers te maken krijgen. Zij formuleert bovendien suggesties hoe universitaire overheden en academische stakeholders interdisciplinair onderzoek beter…

 • Pleidooi voor informaticawetenschappen in het onderwijs

  2 april 2015

  - Lees het standpunt integraal - Bekijk de samenvatting - Lees het opiniestuk in De Standaard - Herbekijk Reyers Laat - Herbekijk het interview op Kanaal Z - Of bekijk en beluister het samenvattend filmpje U wil graag een papieren…