• OVERLAP. The no man's land between Art & Science.

    22 juni 2020

    OVERLAP wil het veld exploreren tussen kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers delen een ongebreidelde nieuwsgierigheid om de wereld om zich heen te begrijpen, verklaren en veranderen. De Jonge Academie ging op zoek naar dwarsverbanden, synergieën en conflicten tussen de hedendaagse artistieke en wetenschappelijke praktijken. De verkenning van dit grensgebied – de overlap – tussen wetenschap en kunst resulteerde in een ‘expo op papier’ die met 52 artistieke bijdragen en 12 essays het ritme van het jaar volgt. Ieder stuk…

  • OVERLAP - The no man's land between Art & Science (ENGLISH)

    22 juni 2020

    OVERLAP wishes to explore the field between art and science. Artists and scientists share an unbridled curiosity to understand, explain and even change the world around us. the Young Academy searched for connections, synergies, and conflicts between contemporary artistic and scientific practices. The exploration of this borderland – the overlap – between science and art resulted in a ‘paper exhibition’ with 52 artistic contributions and 12 essays, matching the rhythm of a calendar year. Each contribution offers a unique perspective…