Diversiteit in Hoger Onderwijs op 9 november ’21

11/10/2021 door admin
Onze Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben de ambitie om inclusief te zijn en álle jongeren evenveel kansen te geven op een diploma. Maar hoe vertaalt die ambitie zich in de praktijk? Wat doen hogeronderwijsinstellingen nu al en wat kunnen ze meer doen? Wat kunnen we leren uit het buitenland? En welke inspiratie biedt wetenschappelijk onderzoek rond dit thema?
De Jonge Academie houdt op dinsdagnamiddag 9 november 2021 (14:00 – 16:00) een publieksevent over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs, met getuigenissen, inspiratie (o.a. door Prof. Dr. Vinod Subramaniam, voorzitter van de Nederlandse adviescommissie diversiteit en inclusie en rector van de Universiteit van Twente) en een voordracht door de winnaars van de prijsvraag.

Portrait: Heba Alibrahim. Read her story.
Photo by Venus Veldhoen