Oproep voor nieuwe leden — wetenschappers (m/v/x) 2019

30/10/2018 door admin

De Jonge Academie werft jaarlijks een tiental nieuwe leden aan. Het merendeel zijn jonge topwetenschappers met een visie over wetenschap die willen bijdragen aan de Jonge Academie. De rest zijn jonge kunstenaars. (Link naar de vacature voor kunstenaars). Hieronder vindt u de volledige vacature voor wetenschappers.

Kandidaat-leden-wetenschappers (m/v/x) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

1.       Voorwaarden en bepalingen

–          Kandidaten hebben op het ogenblik van aanstelling (1 april) in de regel ten minste drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking).

–          De kandidaten zijn op het ogenblik van hun aanstelling voor ten minste 10% als onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit, universitair ziekenhuis en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

–          De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

–          Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling. Een verlenging van de aanstelling is niet mogelijk.

–          De selectie gebeurt op basis van wetenschappelijke excellentie, motivatie en de bijdrage die de kandidaat-nieuwe leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

 

2.       Dossier

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende onderdelen bevatten:

–         Een uitgebreide motivatiebrief, met daarin
· de boodschap dat je kandideert als wetenschapper
· een persoonlijke visie op wetenschap vanuit autobiografisch perspectief
· wat je als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie (belangrijk)

–          Een korte, toegankelijke samenvatting van het onderzoeksdomein, voor leken geschreven (idealiter enkele lijntjes tot een halve pagina)

–          Een curriculum vitae

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Kandideringsdossiers mogen in het Nederlands, in het Engels, of in een combinatie van beide. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie (Bert Seghers) op info@jongeacademie.be, ten laatste op donderdag 20 december 2018 (23:59 Belgische tijd).

 

 

3. Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden uitgenodigd voor een interview dat zal plaatshebben op 1 februari 2019. Voor kandidaten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zal een gepaste oplossing worden gezocht.

Alle kandidaten zullen een beknopte en individuele feedback over hun dossier ontvangen, ten laatste eind april 2019.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

De inauguratie van de nieuwe leden zal plaats hebben op dinsdag 12 maart 2019.

 

 

 

 

Meer info? info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Vacature voor kunstenaars

Terug naar de algemene pagina over de selecties