Oproep voor nieuwe leden — wetenschappers (2018)

30/10/2017 door admin

Bij oprichting van de Jonge Academie op 31 maart 2013 werden 40 leden geselecteerd door de Adviesraad van de Jonge Academie. Sinds 2014 organiseert de Jonge Academie zelf haar selectie. Zij zal jaarlijks een tiental nieuwe leden aanwerven. Sinds 2015 werft de Jonge Academie naast wetenschappers ook kunstenaars aan. Meer informatie over het aanwerven van kunstenaars leest u op deze pagina.  Hieronder vindt u de volledige vacature voor wetenschappers.

Kandidaat-leden (wetenschappers) kunnen hun dossier indienen volgens de parameters zoals hieronder beschreven.

1.       Voorwaarden en bepalingen

–          Kandidaten hebben op het ogenblik van aanstelling (1 april 2018) in de regel ten minste drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking).

–          De kandidaten zijn op het ogenblik van hun aanstelling voor ten minste 10% als onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit, universitair ziekenhuis en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

–          De kandidaten zijn bereid zich actief in te zetten voor de Jonge Academie. In hun kandidatuur en tijdens het eventuele interview zullen zij toelichten op welke wijze zij zelf een bijdrage denken te kunnen leveren tot de Jonge Academie en haar doelstellingen.

–          Elk lid van de Jonge Academie wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. Dit lidmaatschap gaat in op 1 april na de oproep tot kandidaatstelling. Een verlenging van de aanstelling is niet mogelijk.

–          De selectie gebeurt op basis van motivatie, wetenschappelijke excellentie en de bijdrage die de kandidaat-nieuwe leden denken te kunnen brengen aan de Jonge Academie.

 

2.       Dossier

Het dossier van de kandidaten moet de volgende documenten bevatten:

–         Een motivatiebrief waarin je duidelijk aangeeft dat je kandideert als wetenschapper, met een persoonlijke motivatie. Daarnaast maak je ook duidelijk wat je als kandidaat-lid zou willen bijdragen aan de Jonge Academie.

–          Een kort curriculum vitae

–          Een samenvatting van het onderzoeksdomein

–          Een autobiografie of personal statement (bv. met je visie op wetenschap en jouw rol daarin)

Het dossier mag zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld worden. De kandidaat moet er zich wel bewust van zijn dat de vergaderingen en de verslagen van de Jonge Academie in het Nederlands zijn en dat het lidmaatschap van de Jonge Academie dus kennis van het Nederlands vereist.

Het totale dossier mag niet meer dan vijf pagina’s bedragen.

Gelieve uw dossier in de vorm van één PDF-document te versturen naar de secretaris van de Jonge Academie (Bert Seghers) op info@jongeacademie.be, ten laatste op maandag 11 december 2017 (23:59 Belgische tijd).

 

3.       Verloop van de selectie

Maximaal 20 kandidaten (wetenschappers en kunstenaars) worden weerhouden voor een interview dat zal plaatshebben op maandag 22 januari 2018. Voor kandidaten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zal een gepaste oplossing worden gezocht.

Alle kandidaten zullen een beknopte en individuele feedback over hun dossier ontvangen, ten laatste eind maart 2018.

De Jonge Academie streeft bij de selectie diversiteit na.

Postdocs worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

De inauguratie van de nieuwe leden zal plaats hebben op 6 februari 2018.

 

Meer info? info@jongeacademie.be – 02/550 23 32 – www.jongeacademie.be

Vacature voor kunstenaars

Terug naar de algemene pagina over de selecties