• Bestuur Jonge Academie

  Het bestuur van de Jonge Academie wordt door de jonge academieleden zelf gekozen. Het bestuur bestaat uit:

  •  Lieve Van Hoof en Niel Hens, voorzitters
  •  Steven Latré en Evelien Smits, bestuursleden Wetenschapscommunicatie
  •  Sarah Lebeer en Kristien Hens, bestuursleden Wetenschapsbeleid
  •  Karel Vanhaesebrouck en Ann Bessemans, bestuurslid Interdisciplinariteit / Wetenschap & kunst
  •  Frank Merkx en Camilla Bork, bestuursleden Internationalisering

  Elk bestuurslid is aangesteld voor twee jaar, in geschrankte volgorde met de collega die hetzelfde domein opvolgt.

  De coördinator van Expeditie Moendoes, Karolien Poels, en de hoofdredacteur van Maja, Bram Spruyt, worden uitgenodigd op de vergadering. Ook de beleidsmedewerker, Bert Seghers, is adviserend lid.

 • Reglement

  Het Huishoudelijk Reglement van de JA omlijnt zaken als de selectie van nieuwe leden, rol van voorzitter(s), bestuurders en secretaris, tucht- en afzettingsprocedures …