Nieuwe Leden 2016-2021

01/03/2016 door admin

5 Wetenschappers en 2 kunstenaars sluiten zich aan bij de Jonge Academie. Zij zijn verkozen als lid voor de periode 2016-2021. Hier kunt u alvast kennis met hen maken.

De inauguratie van de nieuwe leden vind plaats op 26 mei en gaat gepaard met de voorstelling van de nieuwe Maja met als thema work/life balance. Dit thema wordt verder belicht in enkele persoonlijke getuigenissen, videoboodschappen van de 5 Vlaamse rectoren en een rondetafelgesprek.

Inschrijven

 

ANN BESSEMANS

Ann04

Ann Bessemans (UHasselt en PXL) focust zich op typografisch leesbaarheidsonderzoek. Vanuit de praktijk bekijkt Ann letterontwerp onder een multidisciplinair en wetenschappelijk perspectief (een wetenschappelijke én creatieve basis én output). Lezers – ook lezers met beperkingen – ondersteunen in het leesproces en teksten visueel duidelijker maken, is het doel van haar onderzoek.

 

TIMOTHY DOUGLAS

TimothyDouglas

Timothy Douglas (UGent) is geboeid door materialen voor biomedische toepassingen. Hij ontwikkelt vooral composietbiomaterialen voor botregeneratie, waarbij hij biomimetische strategieën gebruikt die door natuurlijke processen geïnspireerd zijn. Douglas zoekt ook inspiratie in andere disciplines, onder meer de bio-ingenieurswetenschappen, om zijn materialen nieuwe wenselijke eigenschappen te geven.​

 

KRISTIEN HENS

KristienHensKristien Hens (UAntwerpen) is als bio-ethicus gespecialiseerd in ethische vragen over biomedische wetenschappen en biotechnologie. Ze heeft een bijzondere interesse voor vraagstukken rond genetica, epigenetica, nieuwe reproductieve technologie en neurologische diversiteit (autisme/ADHD…). In haar huidig onderzoek bestudeert ze de ethische implicaties van biologische verklaringen van autisme.

 

 

 

 

 

FRANK MERKX

Frank (2)Frank Merkx (CAMPO) is de helft van Robbert&Frank Frank&Robbert. Dit artistieke duo infiltreert en transformeert de (on)zichtbare wereld. Als multidisciplinaire Trojaanse paarden gaan ze aan de slag met diverse thematieken en rijgen zo humor, symboliek en macht aan elkaar. Het zijn alchemisten van de werkelijkheid, die bouwen aan een eigen universum vol metadata en magie.

 

 

 

 

MAGALY RODRIGUEZ GARCIA

Magaly Rodriguez Garcia

Magaly Rodríguez García (KU Leuven) onderzoekt sociale geschiedenis in globaal perspectief. Ze bestudeert maatschappelijke kwesties zoals prostitutie, dwangarbeid, bedelarij en kinderarbeid vanuit een (internationaal) vergelijkend en een top-down/bottom-up invalshoek. Daardoor komt niet alleen de visie van lokale, nationale en supranationale machtsactoren aan bod maar ook de (zelf-) perceptie, levensomstandigheden en profielen van de betrokken personen.

 

 

 

 

BRAM SPRUYT

BramSpruyt

Bram Spruyt (VUB) is socioloog. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses situeren zich op het vlak van de onderwijssociologie en de studie van vooroordelen en stereotypes verbonden met etniciteit en opleiding. Hij heeft bijzondere interesse voor de sociale reproductie in het onderwijs en bestudeert de gevolgen van onderwijsgebonden status. Bram maakt daarbij vooral gebruik van surveyonderzoek en experimenten bij volwassenen en jongeren.

 

 

 

 

BRAM VERSCHUERE

BramVerschuere

Burgers verwachten van de overheid antwoorden op complexe maatschappelijke problemen. Bram Verschuere (UGent) onderzoekt hoe de overheid functioneert in een dynamische en complexe omgeving, en onder welke omstandigheden het samenspel tussen overheid, burger en samenleving tot een beter beleid en betere publieke dienstverlening kan leiden.