Wortels van Wetenschap

woensdag 6 februari


Wortels van Wetenschap

De toekomst van fundamenteel onderzoek in Vlaanderen

Woensdag 6 februari 2019, 15u-17u

Paleis der Academiën, Brussel


 

Fundamenteel en toegepast onderzoek zijn allebei nodig voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Hetzelfde geldt voor onderzoeker-gedreven en agenda-gedreven wetenschap. Een goed evenwicht tussen de verschillende vormen is daarbij cruciaal. Met een gezamenlijk evenement op 6 februari willen de Jonge Academie en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) het belang van fundamenteel en ongericht onderzoek in de verf zetten, met aandacht voor de context waarin dit best kan gedijen. Op dit evenement wordt ook het Standpunt “Onderzoeker-gedreven wetenschap — analyse van de situatie in Vlaanderen” voorgesteld.

 

Programma

14:30     Onthaal en registratie

15:00     Publieksevent

// Voorwoord door prof. dr. Lieve Van Hoof, covoorzitter Jonge Academie

 

// Wortels van Wetenschap
     Toelichting bij het beeld door prof. dr. Sylvia Wenmackers, Jonge Academie

 

// Begrijpen is menselijk. Een sterrenkundige blik op wetenschap.
     Keynote door prof. dr. Vincent Icke, astrofysicus en beeldend kunstenaar

 

// Onderzoeker-gedreven wetenschap. Analyse van de situatie in Vlaanderen
     Voorstelling van het KVAB-Standpunt door prof. em. Dirk Van Dyck, hoofdauteur

 

// Panelgesprek over fundamenteel onderzoek, met

     • Dr. Jo Bury, Managing director VIB

     • Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen en voorzitter VOKA

     • Prof. dr. Gita Deneckere, gewoon hoogleraar geschiedenis, KVAB, decaan Letteren & Wijsbegeerte UGent

     • Prof. dr. ir. Karen Maex, gewoon hoogleraar Materials Physics for Nanoelectronics, Rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam

     • Prof. em. Dirk Van Dyck, gewoon hoogleraar fysica UAntwerpen, KVAB, ondervoorzitter VARIO

      Moderator: Annelies Beck

 

// Slotwoord door dr. Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR

 

17:00     Receptie in de Marmerzaal

 

 

Deelname is kosteloos, maar inschrijven is verplicht (hieronder).