Vijf jaar Jonge Academie – Feestelijke viering – 6 februari 2018

dinsdag 6 februari

Verwelkoming
Lieve Van Hoof en Niel Hens, voorzitters van de Jonge Academie

 

Vijf jaar Jonge Academie
Joos Vandewalle, voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten

 

De toekomst van de wetenschap: Over de uitdagingen in onderzoek en outreach
Robbert Dijkgraaf, voorzitter van het InterAcademy Partnership en Directeur van het Princeton Institute for Advanced Study

 

                Muzikaal intermezzo              

 

Inauguratie van de nieuwe leden

 

                Muzikaal intermezzo              

 

Robbert Dijkgraaf in gesprek met Jonge Academici

 

                Muzikaal intermezzo              

 

Afscheid van de eerste generatie Jonge-Academieleden
Dankwoord door Niel Hens en Lieve Van Hoof, voorzitters van de Jonge Academie
Wederwoord door Jorgen D’Hondt, eerste voorzitter Jonge Academie (2013-2015)

 

Inschrijving Feestelijke Viering 5 jaar JongeAcademie

Met dit inschrijvingsformulier kun je je registreren voor de feestelijke zitting voor Vijf Jaar Jonge Academie op 6 februari 2018, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en prof. Robbert Dijkgraaf. De nieuwe leden worden geïnaugureerd en de eerste generatie leden zwaait af.